Sertifikasyon
ISO 9001:2015
Yerli Üretim
#Türkiye
%100 Memnuniyet
Mutlu Müşteri
Ürün Katalogu

Baskı Kimyasalları

Baskı Kimyasalları

Altındağ Kimya, tekstil baskı endüstrisi için gerekli tüm kimyasalları müşterilerine sunmaktadır. Pigmentler, boyalar, binderler, kıvamlaştırıcılar (doğal ve sentetik), ön işlem ve boyama aplikasyonlarında her daim ürün çeşitleriyle hizmet vermektedir.

Reaktif Baskı

Reaktif boyar maddeler genelde pamuk, keten viskoz gibi liflerin baskı işleminde kullanılır. Reaktif Boyar maddelerin Özellikleri Reaktif boyar maddelerin yapısına bakıldığında dört gruptan oluştuğu görülmektedir. Bu gruplar; Renk verici grup, Bağ yapan (reaktif) grup, Çözünürlüğü sağlayan grup, Köprü grubudur.

Asit ve Metal Kompleks Baskı

Aslen bu boyar maddeler asit boyar maddelerin bir çeşididir. Komleks oluşturmaya elverişli olan bu boyar maddeler 130 °C’de, uygun pH’larda metal tuzu çözeltisiyle ısıtılır ve bu maddelerin metal kompleksi oluşturması sağlanır.

Dispers Baskı

Dispers boyar maddeler, hidrofobik liflere substantivitesi olan suda az çözünür özellikteki boyar maddelerdir ve genellikle sulu dispersiyonlarda uygulanmaktadır. Ayrıca dispers boyar madde buharları da hidrofobik lifler tarafından güçlü bir şekilde absorblanmaktadır. Bu durum dispers boyar madde ile baskının temelini oluşturmaktadır. Dispers boyar madde suda çözünmeyen bir boyar maddedir ve pat içerisinde partikülerinin homojen dağılabilmesi için bir dispergatöre ihtiyaç vardır. Dispergatör pat içerisinde partiküllerin homojen dağılmasını sağlar.

Küp Baskı

Küp boyar maddeler, direkt, aşındırma ve rezerve baskıda çok yönlü olarak kullanılabilir. Küp boyar maddeleriyle uygulama, direkt baskıdan çok aşındırma baskı şeklindedir. Özellikle pamuk, keten, viskon gibi selüloz esaslı mamullerin aşındırma baskısına olanak veren önemli bir boyar madde sınıfıdır.

Baskı Yardımcıları

Kumaş baskı üzerinde desenler oluşturmak amacı kılan bölgesel renklendirme işlemi için geçerlidir. Günümüzde yoğun olarak kullanılan baskı sistemleri reaktif, pigment, dispers, aşındırma, istenilen kalite ve görünüm farklılığı olarak çeşitlendirildi.

Pigment Baskı

Bir pigment baskı patında kullanılan kimyasallar şöyle sıralanabilir: Kıvamlaştırıcı, Binder, Üre veya gliserin, İyon tutucu, Köpük kesici, Pigment boyar madde. Kıvamlaştırıcı olarak emülsiye kıvamlaştırıcılar kullanılır. Emülsiye kıvamlaştırıcılar su ve gaz yağı karışımıdır.

Pigment Boyama

Pigment boyama, moda trendleri, makul maliyeti ve çevresel önlemler dolayısıyla gün geçtikçe daha önemli hale gelmektedir.

Hazır Baskı Patları

İyi kalitede baskı yapabilmek için pigment boyalar ne kadar önemli ise, baskı patının hazırlanma şekli ve kullanılan kimyasallar da o kadar önemlidir. Son yıllarda işletmeler, white sprite oranını minumuma indirme veya hiç kullanmama yoluna gitmektedirler.